یک پرونده تروریسم پرمخاطب به طور غیرمنتظره ای دو عاشق سابق را در تیم دفاع به هم پیوند می دهد - محدودیت های وفاداری آنها را آزمایش می کند و زندگی آنها را به خطر می اندازد.