داستان زندگی و مرگ The Notorious B.I.G. (با نام مستعار کریستوفر والاس)، که مستقیماً از بروکلین بیرون آمد تا دنیای موسیقی رپ را طوفانی کند.