دکتر واتسون ، پزشک سابق ارتش ، می یابد که یک آپارتمان را با شرلوک هولمز ، فردی عجیب و غریب برای حل جرائم در اختیار دارد. آنها غیر عادی ترین موارد را در پیش می گیرند...