هاتوری چیس، 15 ساله. گمشده، بدون امید و بدون خانواده - او خود را به یک جادوگر غیرانسانی معروف به الیاس آینزورث می‌فروشد. مردد، زندگی جدیدی را با او به عنوان شاگرد جدیدش آغاز می کند.