فیلم اتفاقات عجیب ، داستانی ماورائی ، تخیلی و ترسناک دارد. زمانی که پسر بچه‌ای بنام